LlamaPide cita

Invisalign® Lite

Invisalign Lite és l'opció intermèdia entre els sistemes d'alineadors transparents Invisalign.

Invisalign® Lite

Invisalign Lite és l'opció intermèdia entre els sistemes d'alineadors transparents Invisalign.

Invisalign Lite

Aquest tractament pot tractar casos que amb Invisalign i7 no es podria, però en canvi, hi ha casos que no seria possible tractar si no s'utilitza Invisalign Full a causa de la seva complexitat.

El tractament d'Invisaling Lite disposa de fins a 14 alineadors per tractar apinyaments i espaiats entre les dents moderats, alineacions prèvies a restauracions o bé per a tractaments parcials o combinats.

Invisaling Lite pot corregir:

Dents separades

Les dents separades (diastema) són més freqüents en els nens que en adults.

El tenir les dents separades no comporta grans inconvenients, sempre que , la higiene bucodental sigui bona.

En aquests casos, l'ús d'ortodòncies és més per tema estètic que necessitat.
DENTS SEPARADES

Dents anteriors lleugerament apinyades

L'apinyament és dividit a un desajust entre les dents i l'os maxil·lar. Això perjudica la nostra salut bucodental ja que dificulta la higiene a causa que les dents queden solapats per uns altres.
La tosca i la placa s'acumula a les genives, afavorint les malalties periodontals i l'aparició de càries.
LLEUGERAMENT APINYADES

Les dents separades (diastema) són més freqüents en els nens que en adults.
El tenir les dents separades no comporta grans inconvenients, sempre que , la higiene bucodental sigui bona.
En aquests casos, l'ús d'ortodòncies és més per tema estètic que necessitat.

Dents separades

L'apinyament és dividit a un desajust entre les dents i l'os maxil·lar. Això perjudica la nostra salut bucodental ja que dificulta la higiene a causa que les dents queden solapats per uns altres.
La tosca i la placa s'acumula a les genives, afavorint les malalties periodontals i l'aparició de càries.

Dents anteriors lleugerament apinyades

Avantatges de Invisalign Lite

  • El tractament sol durar entre 12 i els 14 mesos.
  • Mateix funcionament que Invisalign Full però per a tractaments més simple.
  • Inclou un refinament per poder aplicar petites millores estètiques aprovades pel doctor.