LlamaPide cita

Invisalign® i7

Invisalign i7 utilitza com a màxim 7 sets d'alineadors, podent finalitzar el tractament en un mínim de tres mesos.

Invisalign® i7

Invisalign i7 utilitza com a màxim 7 sets d'alineadors, podent finalitzar el tractament en un mínim de tres mesos.

Invisalign® i7

Invisalign i7 funcionen de la mateixa manera que la resta dels altres tractaments Invisalign. L'alineador desplaça les dents de forma constant gràcies als micromoviments i per força constant que aquests exerceixen. La diferència radica que Invisalign i7 utilitza com a màxim 7 sets d'alineadors, podent finalitzar el tractament en un mínim de tres mesos.

Està destinat exclusivament per a realitzar moviments de les dents anteriors i tractar problemes de petits espais entre dents o apinyament molt lleus. El propòsit d'un invisalign i7 és la millora estètica de la nostra somriure, ja que no és eficaç per a realitzar moviments a nivell de premolars i molars, o mandibulars.

Invisaling i7 pot corregir:

Dents separades

Les dents separades (diastema) són més freqüents en els nens que en adults.

El tenir les dents separades no comporta grans inconvenients, sempre que , la higiene bucodental sigui bona.

En aquests casos, l'ús d'ortodòncies és més per tema estètic que necessitat.
DENTS SEPARADES

Dents anteriors lleugerament apinyades

L'apinyament és dividit a un desajust entre les dents i l'os maxil·lar. Això perjudica la nostra salut bucodental ja que dificulta la higiene a causa que les dents queden solapats per uns altres.
La tosca i la placa s'acumula a les genives, afavorint les malalties periodontals i l'aparició de càries.
LLEUGERAMENT APINYADES

Les dents separades (diastema) són més freqüents en els nens que en adults.
El tenir les dents separades no comporta grans inconvenients, sempre que , la higiene bucodental sigui bona.
En aquests casos, l'ús d'ortodòncies és més per tema estètic que necessitat.

Dents separades

L'apinyament és dividit a un desajust entre les dents i l'os maxil·lar. Això perjudica la nostra salut bucodental ja que dificulta la higiene a causa que les dents queden solapats per uns altres.
La tosca i la placa s'acumula a les genives, afavorint les malalties periodontals i l'aparició de càries.

Dents anteriors lleugerament apinyades

Aventatges de Invisalign i7

  • Invisalign i7 ens permet tractar de forma eficient i discreta els casos més senzills.
  • En segons quins casos, tres mesos és suficient.
  • Invisalign i7 és la modalitat més econòmica dins de les ortodòncies invisibles.