LlamaPide cita

Invisalign® FULL

Invisalign Full és el tractament que s'utilitza per als casos més complexos.

Invisalign® FULL

Invisalign Full és el tractament que s'utilitza per als casos més complexos.

En què consisteix el sistema Invisalign FULL?

Invisalign Full és el tractament que s'utilitza per als casos més complexos i per tant té més durada que la resta. Invisalign Full no pateix de limitacions com és el cas dels altres tractaments invisalign, pel que pot corregir tot tipus de maloclusions i mala posició de peces dentals.

Invisaling Full pot corregir:

Mossegada Creuada

La mossegada creuada és l'incorrecte encaix de les dents en relació als ossos maxil·lars, és a dir, les dents superiors queden per darrere dels inferiors.

Aquest tipus de casos pot causar danys en les dents i en la geniva que els envolta, a més pot ocasionar dolor en l'articulació de la boca.

MOSSEGADA CREUADA

Mossegada Oberta

Es considera mossegada oberta quan no existeix contacte entre les dents superiors i les inferiors, sent impossible arribar a tancar totalment la boca.

Els problemes que això ocasiona són la dificultat per menjar i mastegar, fònics, respiratoris i trastorns en la articulació temporomandibular (ATM)

MOSSEGADA OBERTA

Sobremossegada

Diem sobremossegada quan les dents superiors queden més avançats que els inferiors i fins i tot, són coberts totalment o parcialment.

Les conseqüències solen ser, un gran apinyament, major probabilitat de patir càries i / o problemes de genives i sobretot desgastos en les dents.
SOBREMOSSEGADA

Dents separades

Les dents separades (diastema) són més freqüents en els nens que en adults.

El tenir les dents separades no comporta grans inconvenients, sempre que , la higiene bucodental sigui bona.

En aquests casos, l'ús d'ortodòncies és més per tema estètic que necessitat.
DENTS SEPARADES

Dents molt apinyades

L'apinyament és dividit a un desajust entre les dents i l'os maxil·lar. Això perjudica la nostra salut bucodental ja que dificulta la higiene a causa que les dents queden solapats per uns altres.
La tosca i la placa s'acumula a les genives, afavorint les malalties periodontals i l'aparició de càries.
DENTS MOLT APINYADES

Prognatismes

Denominem prognatisme al desplaçament del maxil·lar inferior cap a endavant.
Això causa una oclusió incorrecta provocant complicacions a l'hora de mossegar, mastegar o parlar, a més d'un possible dolor articular.
PROGNATISME

La mossegada creuada és l'incorrecte encaix de les dents en relació als ossos maxil·lars, és a dir, les dents superiors queden per darrere dels inferiors.
Aquest tipus de casos pot causar danys en les dents i en la geniva que els envolta, a més pot ocasionar dolor en l'articulació de la boca.

Mossegada Creuada

Mossegada oberta

Es considera mossegada oberta quan no existeix contacte entre les dents superiors i les inferiors, sent impossible arribar a tancar totalment la boca.
Els problemes que això ocasiona són la dificultat per menjar i mastegar, fònics, respiratoris i trastorns en la articulació temporomandibular (ATM).

Diem sobremossegada quan les dents superiors queden més avançats que els inferiors i fins i tot, són coberts totalment o parcialment.
Les conseqüències solen ser, un gran apinyament, major probabilitat de patir càries i / o problemes de genives i sobretot desgastos en les dents.

Sobremossegada

Les dents separades (diastema) són més freqüents en els nens que en adults.
El tenir les dents separades no comporta grans inconvenients, sempre que , la higiene bucodental sigui bona.
En aquests casos, l'ús d'ortodòncies és més per tema estètic que necessitat.

Dents separades

L'apinyament és dividit a un desajust entre les dents i l'os maxil·lar. Això perjudica la nostra salut bucodental ja que dificulta la higiene a causa que les dents queden solapats per uns altres.
La tosca i la placa s'acumula a les genives, afavorint les malalties periodontals i l'aparició de càries.

Dents molt apinyades

Denominem prognatisme al desplaçament del maxil·lar inferior cap a endavant.
Això causa una oclusió incorrecta provocant complicacions a l'hora de mossegar, mastegar o parlar, a més d'un possible dolor articular.

Prognatismes

Avantatges d'Invisalign FULL

  • Numero d'alineadors il·limitat durant tot el tractament. Tants com li facin falta al pacient.
  • Opció de tractament amb 3 refinaments.
  • Garantia de cinc anys, és a dir, si alguna dent es mou, un cop acabat el tractament, tornarem a col·locar-te les fèrules que et siguin necessaris sense costos per a tu.
  • Podem tractar qualsevol tipus de maloclusió.
  • Podem tractar qualsevol tipus alteració en les teves dents.
  • La durada mitjana dels tractaments és de 18 mesos.