LlamaPide cita

FAQ’s Implantologia

1Existeixen contraindicacions per als implants dentals?
Existeixen molt poques contraindicacions absolutes, entre les quals podem destacar malalties greus que influeixin en el metabolisme de l'os, infeccions específiques, tumors malignes que afectin a l'os, o radioteràpia en grans dosis. És important dir que els implants dentals no provoquen rebuig en l'organisme.
2La intervenció quirúrgica és llarga i complexa?
Es tracta d'una intervenció ambulatoria, això vol dir que el pacient es tracta en la nostra clínica dental. La intervenció es duu a terme en la majoria dels casos mitjançant anestèsia local. En intervencions de llarga durada (rehabilitacions completes, maxil·lar, regeneració òssia) es pot recórrer a la sedació endovenosa.
3Que són els implants de càrrega immediata?
Són dents provisionals en resina que després seran substituïts pels definitius en ceràmica de màxima estètica. Els tractament en ceràmica no poden realitzar-se en el dia solament és possible fer pròtesi de resina predisenyades, per tant no personalitzada.
4Qui pot portar implants dentals?
Els implants dentals estan indicats per a aquelles persones que hagin perdut un o diverses dents a causa de problemes diversos, l'únic inconvenient pogués ser la falta d'os o una altra circumstància clínica, que impossibilitaria la col·locació de l'implant.
5Millora la meva qualitat de vida amb els implants?
Guanyarà en seguretat i confiança, podrà tornar a riure amb total despreocupació amb una boca estètica i funcional, i podrà mastegar sense por. Recuperarà també la seva fonètica amb la restauració de les seves dents, es trobarà de nou amb el plaure de somriure.
6Les dents seran duradores i naturals?
La durada dels implants és la mateixa que la de les seves dents naturals. Les dents col·locades mitjançant implants dentals, semblaran els seus propis ja que no tan sol és objectiu de la implantologia recuperar la funcionalitat, sinó que l'estètica juga un paper fonamental en la confortabilitat i autoestima del pacient. Els resultats li sorprendran.
7La col·locació dels implants és dolorós?
No. El dolor no existeix ni en la preparació ni en la col·locació de l'implant. Tan sol pot existir alguna molèstia o incomoditat que serà alleujada pel seu doctor. S'utilitza anestèsia local comuna, i ni durant la cirurgia ni el post operatori hi ha més molèsties que en una extracció normal.
8Quines cures haig de tenir després de la col·locació de l'implant?
Has de tenir les cures regulars com si es tractés de les seves dents naturals seguint les recomanacions del seu doctor. Sol·liciti al seu doctor el programa de cures i recomanacions postoperatori.