LlamaPide cita

FAQ’s Blanquejaments

1Un blanquejament té algun risc?
La American Dental Asociation (ADA), després d'un rigorós seguiment de diversos anys, assenyala que no existeixen efectes perjudicials ni per a les dents ni per a la salut per l'ús, fins i tot perllongat, d'aquests gels blanquejadors. Segons els experts, l'únic desavantatge que pot presentar-se és sensibilitat en les genives durant els primers dies.
2Val per a tothom?
L'eficàcia del tractament és proporcional al grau de tinció de les dents que han estat enfosquits al llarg dels anys per substàncies colorants. El tractament resulta menys eficaç, i fins i tot inútil, en dents enfosquides per alteracions intrínseques, com a ingesta de tetraciclines durant l’infància.
3Quant dura? Puc menjar normal després del tractament?
Depèn en gran manera del tipus d'alimentació i hàbits que se segueixi el pacient després del tractament, cal seguir una “dieta blanca”, que consisteix a prendre aliments sense colorants durant dues setmanes. Una vegada realitzat el tractament i passades dues setmanes podrà menjar tot tipus d'aliments. S'ha de tenir en compte que els hàbits de consum de tabac, cafè, colorants, etc… poden fer perdre el color aconseguit en la dent després d'haver realitzat el tractament.